جراحی سیستم ICX آلمان - بی دندانی در ناحیه چپ بالا به همراه سینوس لیفت

دکتر محمد جواد فهیمی راد
تماشای ویدئو

جراحی All On Four سیستم ایمپلنتی ICX آلمان

دکتر مهرداد دهقانی رئیس بخش جراحی فک و صورت بیمارستان اختر
تماشای ویدئو

جراحی سیستم ایمپلنتی ICX آلمان

دکتر سید مهدی انگجی
جراح لثه (پریودونتیست)
تماشای ویدئو

جراحی اوردنچر فک پایین ایمپلنتی ICX آلمان

دکترغلامرضا شیرانی جراح فک و صورت هیأت علمی دانشگاه تهران
تماشای ویدئو

جراحی سیستم ایمپلنت ICX آلمان - دکتر رضا تبریزی (قسمت اول)

دکتر رضا تبریزی

جراحی سیستم ایمپلنت ICX

تماشای ویدئو

جراحی سیستم ایمپلنتی ICX آلمان (قسمت دوم)

دکتر سید مهدی انگجی

جراح لثه (پریودونتیست)

تماشای ویدئو

جراحی سیستم ایمپلنت ICX آلمان-دکتر رضا تبریزی(قسمت دوم)

دکتر رضا تبریزی

جراحی ایمپلنت ICX (قسمت دوم)

تماشای ویدئو