جراحی اوردنچر فک پایین ایمپلنتی ICX آلمان

دکترغلامرضا شیرانی جراح فک و صورت هیأت علمی دانشگاه تهران
تماشای ویدئو

جراحی All On Four سیستم ایمپلنتی ICX آلمان

دکتر مهرداد دهقانی رئیس بخش جراحی فک و صورت بیمارستان اختر
تماشای ویدئو

جراحی سیستم ICX آلمان - بی دندانی در ناحیه چپ بالا به همراه سینوس لیفت

دکتر محمد جواد فهیمی راد
تماشای ویدئو