تماس با تجهیز طب اثر

تماس از طریق فرم

دفتر مرکزی

تهران

شعبه فارس

شیراز

  • شیراز- بیست متری سینما سعدی- نبش معدل- ساختمان سال- طبقه 2- واحد 202
  • 32343479 (071)
  • 32360538 (071)
  • fars@tajhiztebasar.com
شعبه خراسان

مشهد

  • مشهد - سناباد - چهار راه راهنمایی - مجتمع تجاری برلیان - واحد19
  • 38466122 (051) - 0210 601 (0915)
  • khorasan@tajhiztebasar.com
شعبه کرمان

کرمان

  • کـرمان، چهـارراه خواجـو، مجتمع خواجـو، طبقه اول، واحد 2
  • 034-32514303
  • kerman@tajhiztebasar.com

محل شرکت روی نقشه