رد کردن لینک ها

ویدئوها

جراحی سیستم ICX آلمان - بی دندانی در ناحیه چپ بالا به همراه سینوس لیفت

دکتر محمد جواد فهیمی راد

مشاهده ویدئو

جراحی All On Four سیستم ایمپلنتی ICX آلمان

دکتر مهرداد دهقانی رئیس بخش جراحی فک و صورت بیمارستان اختر

مشاهده ویدئو

جراحی اوردنچر فک پایین ایمپلنتی ICX آلمان

دکتر غلامرضا شیرانی جراح فک و صورت هیأت علمی دانشگاه تهران

مشاهده ویدئو

جراحی سیستم ایمپلنتی ICX آلمان

دکتر سید مهدی انگجی - جراح لثه (پریودونتیست)

مشاهده ویدئو

جراحی سیستم ایمپلنتی ICX آلمان (قسمت دوم)

دکتر سید مهدی انگجی - جراح لثه (پریودونتیست)

مشاهده ویدئو

جراحی سیستم ایمپلنت ICX آلمان - دکتر رضا تبریزی (قسمت اول)

دکتر رضا تبریزی - جراحی ایمپلنت ICX

مشاهده ویدئو

جراحی سیستم ایمپلنت ICX آلمان-دکتر رضا تبریزی(قسمت دوم)

دکتر رضا تبریزی - جراحی ایمپلنت ICX

مشاهده ویدئو
بازگشت به بالای صفحه